Hvem er vi?

Bestyrelsen bag Lokalforening Sorø er:

Viveca Hagström - kontaktes på mail vivecahagstroem@hotmail.com

Winni Persson - kontaktes på mail sepersson@pc.dk

Claus Fischer - kasserer kontaktes på mail claus@familienfischer.dk

Anne Grethe Thede - formand kontaktes på mail ag@thede.dk