Nyt fra lokalforeningen


Beretning 2023 for Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Sorø

 Lokalforeningens fokus i år 2023 har både været politisk og opsøgende på hvilket behov for aktivitet de godt 2158 medlemmer har. Vi har forsøgt os med et par opsøgende arrangementer for at få medlemmerne i tale, men har besluttet at fokus for aktiviteter og politik skal være at skabe bedre vilkår for kræftramte og deres pårørende - både i et forebyggende element, men også i forhold til, at man som kræftramt og pårørende eller efterladt kan få støtte til brobygning ind i fællesskaber og et aktivt hverdagsliv.

 

I februar 2023 havde vi rundvisning ved og omkring Sorø Akademi ved Per Højland. Per Højland fortæller gerne igen om område, historie og kulturen omkring Sorø Akademi. Vi var en fin lille skare med på turen.

 

Landsindsamlingen 2023 var med meldinger om åbne døre, taknemlighed og god støtte som altid. Tak til Vibeke Gylling, der igen var tovholder for indsamlingen i Sorø og tak fordi du gør det igen 7/4-24 Vibeke.

 

Ellen Høy har i mange år arrangeret gåture både forår og efterår. Gåturene er et skønt fællesskab for mange og det er en oplagt mulighed for lidt aktivitet og samvær, hvor der er plads til alle.

En stor og hjertelig tak skal lyde til Ellen for sin kæmpe indsats, det glæder os at høre, at Vibeke har takket ja til at tage over.

 

Vi har i samarbejde med Næstved afdelingen fået skabt en ny fortælling omkring vores torsdags-/motionscafé. Caféen har fået nye frivillige og der er kommet ny energi. Vi vil arbejde på tæt kontakt med brugerne af caféen for at afdække behov og ønsker for indsatser og tiltag fra Lokalforeningen Sorø.

 

Politisk har vi forsøgt at skabe opmærksomhed på, at der i kommunens budgetforhandlinger skæres ned på rygeforebyggelse og vidensdeling. Jeg delte i april et debatindlæg i Sjællandske med fokus på om vi virkelig har råd til at spare på noget så oplagt som den stærkeste markør for sygdom nemlig rygestop.

Sorø Kommune skærer ned, så der kun tilbydes rygestop til borgere, der kommer på paragraf 119 eller henvisninger fra hospitalsregi. Tilbud til selvhenvender som de unge og psykisk sårbare borgere der gerne vil stoppe må nu henvises til at bruge stoplinien.dk, fremfor at få støtte i kommune regi.

 

I december gik Lynge-Broby IF i samarbejde med Sorø Kommune og KB forrest i kampen mod tobak og nikotin i idrætslivet.

Indsatsen bygger på den politiske beslutning om at indgå i partnerskabet om Røgfri Fremtid igangsat af Kræftens bekæmpelse, hvor målet i 2030 er at ingen børn og unge under 18 år ryger, og at færre end 5 % af den voksne befolkning ryger. Et af hovedbudskaberne i Røgfri Fremtid er netop at ”Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.”

Derudover understøtter Sorø Kommunes partnerskab med DGI ”Sammen om mere bevægelse” ligeledes indsatsen, da den kan være medvirkende til at skabe endnu mere bevægelsesglæde og trivsel for børn og unge.

Helt konkret har Lynge-Broby IF lavet en politik og en kampagnefilm, der understøtter et tobaksfrit idrætsmiljø – tak fordi I ikke ryger og bruger nikotinprodukter i vores idrætsforening.

 

Torsdag den 5/10-23 havde vi et fint foredrag om arv og fremtidsfuldmagt. Charlotte fortalte på underholdende måde om det der ellers godt kan være lidt tørt og kedeligt. Vi fik en rigtig hyggelig aften ud af det og en masse gode noter med hjem i tasken.

 

Løbeholdet der blev startet op for et par år siden var et godt billede på hvor nemt vi kan skabe flere fællesskaber. Holdet var for alle, der gerne ville tilbage til at føle og gøre sig selv aktiv især efter et rehabiliterings- eller sygdomsforløb men egentlig var det for alle der havde brug for motivation og støtte.

Det endte i et skønt netværk og derfor starter vi igen op med et nyt holde her i start marts. Man kan løbende hoppe på holdet, der vil træne to gange om ugen i 12 uger. Holdet er for alle, der er ikke nogen, der kommer til at spørge for motivation eller baggrund for at dukke op.

Vi samarbejder samtidig med både kultur og fritid og Sundhedscentret om at få deltagere på holdet og andre, der kommer fra et rehabiliteringsforløb over i et eller flere gode tilbud vi har i kommunen og vores rige foreningsliv. Der er mulighed for støtte til at blive fulgt over i et tilbud eller til at få hjælp til at finde det rette tilbud i samarbejde med kommunen og deres partnerskab med DGI.

 

Stafet for Livet Sorø blev igen i 2023 en god og dejlig dag med fokus på alle de, der kæmper mod og med kræft. Stafetten blev afviklet 9/9 på Torvet Sorø i 12 timer. Der var fællesskab, musik, gå- og løbeture og banko. Tak til alle der var med og støttede. Vi fik et fint overskud til Lokalforeningens videre arbejde (7837,4 kroner)

 

Arbejdet i Lokalforeningen er ikke krævende og vi, i bestyrelsen har selvfølgelig et ønske om at få flere med, så vi kan blive endnu mere kreative, drivende og være større støtte for medlemmer, kræftramte og pårørende. Vi drømmer om arrangementer som Lyserød Lørdag, Lysceremonier, Solkampagner, idet hele taget politiske kampagner i forebyggende element. Vi støtter selvfølgelig fortsat Stafet for Livet Sorø, der er lidt usikker på datoen i år 2024. Ligesom vi planlægger på et godt arrangement eller to omkring Senfølger.

 

De bedste hilsner fra Anne Grethe Thede formand for Lokalforening Sorø ag@thede.dkBevægende og livskraftigt foredrag om at leve med kræft
Udgivet den 19-02-2020

Mandag den 9. marts åbner Kræftens Bekæmpelse i Sorø dørene for alle interesserede til et vigtigt og stærkt foredrag - og efterfølgende til vores generalforsamling, hvor du kan høre om vores arbejde på kræftområdet i Sorø.


Vilje og håb

Til generalforsamlingen får vi besøg af Liff Olivia Bytov, der meget levende fortæller om, hvordan det opleves både at være mor til sin kræftsyge søn, Julius, og selv at være syg – og alligevel finde kræfter til at være aktiv i kræftsagen. En meget livsbekræftende fortælling, vi alle kan finde styrke i.


Der er tid til uddybende spørgsmål og snak.


Vil du være med på holdet?

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Sorø, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så kom til generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Sorø.


Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.


Tid og Sted

Mandag den 9. marts kl. 19.00-21.00 i Sorø Kultur & Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø.


Vi byder på kaffe og kage og glæder os til at se jer.


Mange gode hilser

Bestyrelsen i Sorø


Vi søger indsamlingsleder i Stenlille
Udgivet den 22-11-2019

Vi søger en indsamlingsleder til landsindsamlingen den 16. april 2023 i Stenlille.

Er det dig? Eller måske kender du nogen, der kender nogen, som også vil gøre en forskel for kræftsagen? Blive en del af et fællesskab med de øvrige indsamlingsledere i Sorø Kommune, igangsætte spændende aktiviteter og møde dejlige mennesker i Stenlille og omegn.

Kontakt koordinator Nina på 51854696 eller ninves@cancer.dk.


Jeg glæder mig til at høre fra dig.