Nordfyns lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelse, Nordfyns Lokalforening

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. I Nordfyn er der ca. 2600 medlemmer

På Nordfyn konstateres der årligt næsten 200 nye kræfttilfælde. Mere end 1.200 borgere i kommunen lever med kræft.

Kræftens Bekæmpelses lokalforening løfter en bred vifte af opgaver inden for lokalpolitisk arbejde, forebyggelse, fundraising og støtte til kræftramte. 

Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv uden kræft. For at nå dette mål arbejder vi med tre hovedområder: Forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Nordfyns kommune, er du velkommen til at kontakte:

Formand: Kamilla Klausen Tømmerup

Tlf: 28592033

Mail: kamilla-klausen@live.dk

Invitation til Foredrag
Udgivet den 06-10-2023

Kan man dø for sent

Spændende foredrag med Jacob Birkler fhv formand for etisk råd.

i takt med nye forbedrede behandlingsmuligheder, opstår en række etiske dilemmaer. vi er gode til at redde livet, men dårlige til at redde døden, når den kommer. samtalen om det liv vi forlænger er vigtig! 

derfor vil vi i Kræftens Bekæmpelse Nordfyns lokalforening invitere alle interesserede til foredraget med etiker Jacob Birkler, under temaet "kan man dø for sent" et spændende foredrag, der sætter livet og døden i perspektiv.


Arrangementet er gratis - vi byder på kaffe og sødt 

Torsdag den 26. Oktober 2023 kl. 19-21

Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

Tilmelding nødvendig – af hensyn til opstilling - senest fredag den 20. Oktober 2023     til lokalformand: Kamilla-klausen@live.dk – 28 59 20 33 


Jacob Birkler Nordfyns.png

Indbydelse til generalforsamlingen
Udgivet den 17-02-2022

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Nordfyns kommune og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende her lokalt? Så kom til generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse i Nordfyn. Alle er velkomne.


Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

 

I Nordfyns kommune er der 2300 medlemmer af Kræftens Bekæmpelse. Hver år er der over 250 borgere i kommunen der får en kræftdiagnose og omkring 1.700 borgerne lever med kræft.

 

Du har også mulighed for at blive frivillig. 

Vi mangler bl.a. en sekretær til bestyrelsen og frivillige til at give en hånd med ved arrangementer. Som frivillig bliver du en del af et velfungerende team., Vi er engagerede og har det sjovt sammen. Hos os får du et frivilligjob med mening. Vi er med til at beskytte børn mod solens stråler, hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid, få flest muligt til lægen med symptomer på kræft, sætte fokus på, at berørte af kræft får den bedst mulige hjælp og samle ind, så vi kan støtte forskning i verdensklasse.

 

Dagsorden for generalforsamling

1.     Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes

4.    Lokalforeningens aktivitetsplan den kommende periode

5.    Valg til bestyrelsen

6.    Valg af revisor

7.    Indkomne forslag

8.    Evt.


Til generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen og stille op til de forskellige tillidsposter i lokalforeningen.

 

Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail 8 dage inden generalforsamlingen samt oplyse om dit kandidatur, hvis du overvejer at stille op.

 

Tidspunkt

16. marts 2022 kl. 19 i Borgerhuset, Søndersø

 

Undervejs serveres kaffe og kage, derfor har vi brug for din tilmelding.

 

Tilmelding og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest d. 9. marts til:

 

Formand Jytte Simonsen

Mobil: 30 34 05 57

Mail: js@psbyggehjaelp.dk

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Nordfyns kommune


Bliv klogere på arv og testamente – helt gratis
Udgivet den 11-11-2021

Hør hvordan du sikrer, at arven efter dig fordeles, som du ønsker.

 

Kom til foredrag med Charlotte Hjeds og Karin Suhr Pullen fra Kræftens Bekæmpelse, der er eksperter i arv og testamente, og hør mere om, hvordan du sikrer, at arven efter dig fordeles, som du ønsker.

 

Der vil blive serveret kaffe, drikkelse og en sandwich

 

Tid og Sted

Mødestedet, Industrivej 2 5471 Søndersø tirsdag den 23/11 kl. 17.00 til 19.00

 

Tilmelding til formand Jytte Simonsen på tlf. 30340557 eller js@psbyggehjaelp.dk

 

Vi glæder os til at se dig til foredraget.

 

Mange gode hilser

Bestyrelsen i Nordfyns kommune


Facebook: https://www.facebook.com/Kr%C3%A6ftens-Bek%C3%A6mpelse-Nordfyns-Lokalforening-108858517340575/