Hvem er vi?

Greve Lokalforening har en bestyrelse på min. 4 medlemmer samt suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen - senest med udgangen af marts. Alle medlemmer af Kræftens Bekæmpelse i Greve kan opstille kandidater til bestyrelsen, selv stille op - og har naturligvis stemmeret. 


På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen regnskab og beretter om foreningens aktiviteter og årets højdepunkter. Desuden er der valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen er en god lejlighed til at møde ”foreningen”, bestyrelsen og dens medlemmer og høre mere om aktiviteter og andet. Der er gratis adgang og let og sund forplejning. Der er tradition for at holde generalforsamlingen i Greve Borgerhus.


I 2024 blev flg. bestyrelse valgt:

Formand: Kirsten Fjordside - kirsten.fjordside@gmail.com - 25 20 71 34

Kasserer: Bente Falk Jonasson - falkjonasson@gmail.com

Sekretær: Marianne Glargaard - mg@305.dk

Revisor: René Morsing


Bestyrelsen arbejder bl.a. med: 

Holde den sundhedspolitiske kontakt til Greve kommune.

Koordinering af den årlige landsindsamling

Planlægning af aktiviteter som foredrag, torvedage m.v.

Planlægning af Lyserød Lørdag

Stafet for Livet

Udover bestyrelsen er ca. 50 tilknyttet lokalforeningen som frivillige og hjælper ved årets forskellige arrangementer. Ved den årlige landsindsamling er der 150-200 frivillige i Greve, der arbejder til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Har du lyst til at hjælpe, er du velkommen til at kontakte os.