Faste aktiviteter

Kræftrehabilitering og Café:

Sundhedscenter Skive er stedet hvor kommunens rehabilitering foregår. Her er der træning med andre kræftramte, som er visiteret af sygehus eller egen læge.

I forbindelse med rehabilitering har lokalforeningen en café hver onsdag, som er bemandet med frivillige.

Kontakt for personlig aftale tlf. 9915 7300 - sundhedscenter@skivekommune.dkTræning efter rehabilitering:

I forlængelse af rehabilitering er der aftalt træning under ledelse af en fysioterapeut i Slotsgade. Det er hver mandag kl. 15.00 - 16.00. Det koster 30 kr. pr. gang. Herudover fri træning i lokalerne efter aftale. Tilmelding ved Fysioterapeuterne Slotsgade 3, Skive. Tlf. 9752 4040.


Selvhjælpsgruppe:

Onsdage i ulige uger kl. 13.00-15.00.

Har du haft kræft eller lever du med kræft, er du velkommen i selvhjælpsgruppen. Du hjælper dig selv ved at tale med ligesindede og kan samtidig være en støtte for andre. Ingen tilmelding, Du kommer, når du har lyst. Det er i Patientforeningens lokale i Sundhedshuset Resenvej 25, plan 3, Skive. Yderligere oplysninger ved Elisabeth Svejstrup Tlf. 40404538.


Mandegruppe Skive:

Mandegruppen mødes den første onsdag i måneden kl. 14.00 til ca. 16.00, i "Det røde klubhus", Engvej , Skive. Yderligere oplysninger ved Poul Henning Kristiansen Tlf. 22723200


OmSorg Skive:

Der er på alle skole i Skive kommune oprettet OmSorgs grupper med sorggruppeledere, som er uddannet ved psykolog Jes Dige. Samtalegrupper for børn i alderen 6-15 år, den gode snak om traumatiske oplevelser i barnets nære familie, tryghed og netværk i daglige omgivelser.Information gennem skolelederne og skoleafdelingen ved Mette Nielsen tlf. 9915 6824 - mnie@skivekommune.dk, samt ved Skive Lokalforening Tlf. 2025 4048 skivecancer@gmail.com. 


Smuk uden hår:

Forår og efterår - to gange om året laver vi en hyggeaften i samarbejde med Klipperiet Vestergade 8, Skive.

Det er for kvinder, der har mistet håret på grund af kemobehandling. Små hold, hvor stylisten giver gode råd til feminint blikfang via farver, make-up og personligt tilbehør. Tilmelding i Klipperiet Tlf. 22281198.


Landsindsamlingen:

Søndag d. 29. marts 2020 er der igen landsindsamling. Kontakt os hvis du vil være indsamler. Tlf. 20254048


Stafet For Livet Skive 16-17 maj 2020:

Hvert år i maj afholder vi et døgn med Stafet For Livet i Skive. Se mere på www.stafetforlivet.dk/skive 


Mindfulness:

Et tilbud om guidet afspænding, åndedrætsøvelser og øvelser med at inddrage empati overfor egen sårbarhed.

En hjertesag er svær at definere. En far, en mor eller søskende. Bedstemor, -far eller et andet kært familiemedlem eller en skøn ven eller nabo. Alle har vi en berøringsflade til et menneske med kræft. Det gør ondt hver gang, og vi synes, at det er uretfærdigt. Derfor støtter vi op om Kræftens Bekæmpelses arbejde for at knække koden, så vi en dag kan finde en virksom kur eller flere.


Bestyrelsesmøder og relaterede møder:

10-15 gange om året afholder lokalbestyrelsen ordinært møde. På møderne er hovedpersonerne oftest tovholderne for de forestående fokusområder og events.


Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i marts måned, senest den 12-3-2019.

Der er adgang og stemmeret for samtlige 3895 medlemmer. Vælg nyhederne her på siden, og se vedtægter mv.


Bestyrelsen har valgt at gå ind i følgende projekter:

Landsindsamling

Kl. 10-13 artede forårsvejret sig fint, da indsamlerne søndag den 6. april 2014 gik ud for Kræftens Bekæmpelse på deres ruter. Modtagelsen var varm og venlig næsten overalt, og de små 400 mennesker med bøtterne kunne efter strabadserne konstatere fine resultater overalt i Skive Kommune. 


Udbyttet blev som vist i dette skema: 

De gamle kommuner:        2012                                 2013                               2014

                                  Beløb       Personer            Beløb     Personer           Beløb     Personer  

Sallingsund   kr.  45.030,00   42      kr.  50.325,00   46       kr.  52.529,00   42

Skive                  kr. 176.362,00 174          kr. 195.945,00  180           kr.  184.915,00   18

Spøttrup             kr.  49.363,00   83      kr. 58.618,00    76       kr.  52.139,50   72

Sundsøre     kr.   58.153,00  90      kr. 62.885,50  100       kr.  62.173,00   89

Sum         kr. 328.908,00 389     kr. 367.773,50  402      kr.  351.756,50 383 


I år havde indsamlere den oplevelse, at børn, som var alene hjemme gik ind på værelset og fandt nogle småpenge, ja undertiden en hel femmer til det gode formål. Den anden yderlighed var, da banken for første gang her kunne folde en 1000-kroneseddel ud, da der blev talt op. Skive Lokalforening vil gerne sige en stor, varm og hjertelig TAK til alle, der har vist deltagelse og støtte i løbet af dagen. Det gælder alle giverne, alle indsamlerne og alle de frivillige, der har styret pengestrømmen i egnens pengeinstitutter, som er Spar Nord i Roslev og på Fur, Nordea i Skive og Den Jyske Sparekasse i Ramsing.


I alle egne af Danmark samles der en forårsdag ind ved besøg i helst alle danske hjem. På landsplan var 28.000 frivillige ude med bøsserne, og det blev til ny rekord med næsten 35.000.000,- kr. Vi skal sikre, at Skive fastholder en førende position i den opgave. Ny indsamling er ved at blive planlagt til søndag den 12. april 2015.

Stafet for livet

Stafet for Livet har med stor succes sat fokus på kræftsagen.

I gang i 18-24 timer symboliserer, at kræften ikke holder pauser. 

Det skete for første gang i Skive 12.-13. maj 2012. 

Det blev til 637 deltagere, 64 fightere og 24 hold. 

Disse gik/løb samlet 8932 km på rundstrækningen. 

Der blev indsamlet 150.000,- kr til Kræftens Bekæmpelse.

Næste års stafet er planlagt til 24 timer den 31-5 og den 1-6 2014. Her kan du se, hvordan der planlægges, vælg f.eks. Skive på denne hjemmeside.

Stafet for livet


Lyserød Lørdag i Skive Kommune

Forudsat der findes frivillige arrangører, som vi kan understøtte med råd og dåd.


Indsamling gennem golfklubben

Det har vist sig, at golfklubben er et godt sted at indsamle støttemidler. Det er kombinationen af på den ene side at have en god dag med sin favoritidræt og på den anden side at bidrage til en god sag.


I såvel Skive Golfklub som i Harre Vig Golfklub arrangeres turneringerne på eget initiativ hvert år af de lokale spillere. Kræftens Bekæmpelse har modtaget disse beløb i 2013 (og i 2012 -2011): ·      

BKF Harre Vig Golfklub:        5.381,- kr. (8.000,- kr. - 3.347,- kr.) ·      

Pink Cup Harre Vig Golfklub:   15.730,- kr. (12.840,- kr. - 9.766,- kr.) ·      

Pink Cup Skive Golf Klub:     15.820,- kr. (12.840,- kr. - 11.664,- kr.)

Tour de Spøttrup

2011 motionerede145 løbere og cykelryttere, og overskuddet til Kræftens Bekæmpelse blev på 1.400,- kr. Vi er parate til at bakke op ved et eventuelt nyt tiltag, når vi inviteres.


Kunst for Alle

Kunst for Alle er en messe, hvor udøvende kunstnere har mulighed for at udstille og sælge deres kunst. Skive Lokalforening stillede igen i år op med en stand af oplysende karakter i forhallen, hvor mange mennesker kom hen og fik en snak. Den 11. maj 2012 var Grethe Gregersen så til møde med bestyrelsen bag 'Kunst for Alle' Albaniens Venner på restaurant 'En Bid af Himlen' i Skive for at modtage en flot donation på 12.000,- kr. I 2013 var der igen et flot fremmøde til messen den 2.-3. marts, hvor også kvaliteten var imponerende fin.


OmSorg 

Enhver person, som har mistet og oplevet stor sorg, kan have brug for at møde ligestillede, som på egen krop og sjæl har forstået din situation. Og desværre er de mange. Sygdommen rammer bredt. Vi har rettet fokus imod støtte på tre områder.


Hvad angår børn 6-15 år samarbejdes der gennem børneskolerne. Det er i nærområdet, hjælpen bør findes, når skolebørn står over for en stor sorg. Det er hårdt for et barn at opleve far eller mor alvorligt syg og måske endda dø af sygdommen. Der vil være behov for ekstra omsorg og opmærksomhed. Gennem hele barndommen kan der være behov for at tale med nogle, som ved, hvordan situationen bedst tackles, og med andre børn, som har gennemlevet noget lignende.

I Skive Kommune er der nu uddannet 12 lærere på følgende 10 skoler: Brårup - Fursund - Højslev – Jebjerg - Nr. Søby - Skivehus - Tieren - Vestsalling - Ørslevkloster - Ådalsskolen. Projektet går ud på følgende: - først 3 dages undervisning i sorggruppehåndtering af 2 udvalgte lærere fra hver af kommunens skoler - efterfølgende 3 års supervision af projektet ved Jes Dige - afsluttende en stor evaluering, der gerne skal danne grundlag for at rulle projektet ud nationalt. 

Der er endnu ikke nogen stor aktivitet, men 3-4 positive grupper. Vi forventer os meget af projektet og vil følge resultaterne tæt via Grethe Gregersen og Klaus Pedersen. Aktuel information gives af skolelederen eller ved henvendelse til stedfortræder for skolechefen Mette Nielsen 9915 6824: mnie@skivekommune.dkFor unge mellem 15-25 år oprettes U N G E F O R U M  med månedlige mødetider, hvor en voksen hjælper de unge med udveksling af tanker, hvordan de eventuelt kan håndtere sorgen og gerne konstruktivt bearbejder den. Det er vores målsætning igen at kunne tilbyde Ungeforum i Skive sammen med ungdomsuddannelserne.


Gruppen mødes på Skive Ungdomsskole, Tambohus, Frederiksdal Allé 7 den første tirsdag i hver måned:

Læs mere om Ungeforum på ungeforumskive.dkNår det drejer sig om voksne i sorg, støttes der gennem selvhjælpsgrupper i Skive som også andre steder i landet. Bag initiativet står en gruppe frivillige her.


Brystopererede kvinder

Det er ikke nyt for Kræftens Bekæmpelse, Skive Lokalforening, at have fokus på brystkræft. Vi har modtaget flotte donationer og skabt omtale på området. 


Caféen var vel besøgt, og der blev budt på brystkage og solgt brystlotteri. Samtidig fik bestyrelsen tilsagn fra flere sider om hjælp og støtte fra frivillige. 


Kræftrehabilitering - et fokus område også i 2013

Der er bred politisk enighed her i landet om, at mennesker efter et kræftforløb bør have en realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet. Derfor er der i 2012 på landsplan afsat 30 mio. og i 2013 er det 40 mio. til implementering af en målrettet rehabilitering og palliation. Skive Kommune har via bloktilskud i de samme år modtaget 206.719,- kr. og 275.625,- kr. til opgaven. Bestyrelsen har beskeden viden om den handlingsplan og det forløb, som lokalt knytter sig til tilskuddene.


Indtil videre sætter vi fokus på, hvilke planer der gælder her i kommunen.

Sundhedshuset i Skive er medspiller: Cafésamvær med andre kræftramte efter træning onsdag.

Kontakt Sundhedscenter Skive på Resenvej for personlig aftale:

Tlf. 9915 7300 - sundhedscenter@skivekommune.dkLokalforeningsformand

Karen Østergaard Christensen

Tlf. 22967733

skivecancer@gmail.com