Tårnby lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Tårnby.

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Når du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Tårnby kommune, er du velkommen til at kontakte:

Lokalforeningsformand

Carina Holmboe Jakobsen 

Mail: carina.holmboe@gmail.com

Indkaldelse til Generalforsamling 2024: Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Kastrup Tårnby

Generalforsamling afholdes skriftligt påskedag, søndag d. 31/3.

Tilmelding sker til nba@cancer.dk. Når tilmelding er sket, modtages dokumenter og et link til afstemning. Ønsker du at stille op, afstemme eller har du indkomne forslag skal modtages 8 dage før, altså senest d. 23/3 kl. 12.00. Referat af generalforsamlingen udsendes efter påske.


Dagsorden er efter vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Beretning for året v/ formanden

3) Fremlæggelse af revideret regnskab

4) Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode

a. Herunder godkendelse af budgetter for lokalforeningen og

underliggende udvalg

5) Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor

6) Indkomne forslag – kan sendes til formanden på carina.holmboe@gmail.com

7) Eventuelt