Hillerød lokalforening

Velkommen til Hillerød Lokalforening

Lokalforeningen har en aktiv bestyrelse som bl.a. planlægger landsindsamling, arbejder med kræftpolitiske spørgsmål i kommunen, laver informationsmøder og foredrag. Hvis du er interesseret i at høre mere om lokalforeningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Marit Fox på mail: ffox@kabelmail.dk eller tlf. 22 39 44 97


Lokalforeningens opgaver er:

At medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål

At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i i kræftrelaterede spørgsmål

At informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen

At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- og oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer

At arbejde for tilgang af medlemmer

At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse

Generalforsamling 2024
Udgivet den 19-02-2024


Hillerød Generalforsamling 5. marts 2024


Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling 7. april 2024Kære medlem

Få din stemme hørt i det lokale arbejde på kræftområdet. Og vær med til at hjælpe Kræftens Bekæmpelse til at gøre en forskel for kræftramte og dem med senfølger.

Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. 


Og vi vil blive rigtig glade, hvis du har lyst til at deltage i det lokale arbejde, med at begrænse kræftens indvirkning på vores helbred og hverdag!


Nye frivillige


Vi vil gerne gøre endnu mere for både patienter og pårørende og søger derfor efter nogle nye frivillige til bestyrelsen. Så hvis du gerne vil gøre en forskel lokalt, så mød op til generalforsamlingen, eller kontakt formand Marit Fox og hør mere om mulighederne.


Vi søger særligt efter 

Dig, der gerne vil sætte fokus på, at færre bruger nikotinprodukter eller begynder at ryge.

Eller dig, der gerne vil sikre at kræftramte, samt dem med senfølger efter kræftbehandlinger, får den bedste hjælp og behandling i kommunen.

Eller dig, der gerne vil hjælpe med praktiske opgaver ved foredrag og arrangementer.


Du skal ikke kunne og ville det hele. Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for kræftsagen i Hillerød. Vi mødes ca. en gang i kvartalet, og har et godt fællesskab sammen!


Indsamlere til Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling søndag den 7. april.


Vi søger indsamlere, som vil bruge 2-3 timer søndag formiddag. Du kan gå alene eller med familie, venner, kollegaer eller hvem, du har lyst til. Du får gået en tur, får frisk luft og møder en masse glade mennesker.


Tilmelding kan ske ved at trykke på dette link: Indsamling.dkSenfølger efter kræft & generalforsamling.

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter oplever senfølger. Senfølger kan være både fysiske og psykiske helbredsproblemer, som kan opstå under eller efter behandling for kræft. 

Kom og hør Gitte Serup holde oplæg om generelle senfølger, konsekvenser, handlemuligheder og hvad Kræftens Bekæmpelse kan tilbyde. Gitte Serup er uddannet sygeplejerske og psykoterapeut. Hun arbejder som rådgiver i kræftrådgivningen i Hillerød.


Tid: tirsdag d. 5. marts 2024, kl. 19.00 – 21.00

Sted: Kræftrådgivningen i Hillerød, Østergade 14, 1. sal, 3400 Hillerød 

(Parkering i P-hus overfor rådgivningen)


Program:

19.00 Oplæg om Senfølger efter kræft v. Gitte Serup

- med mulighed for at stille spørgsmål

20.00 Pause – der serveres te og kaffe m.v.

20.15 Generalforsamling

- dagsorden ifl. Vedtægter

21.00 Tak for i aften

Tilmeld dig: Send en mail til Marit Fox på ffox@kabelmail.dk senest 26. februar 2024


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år

5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter

6. Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Inden generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen. Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail senest 8 dage inden. Ønsker du at stille op til en bestyrelsespost kan du kontakte formand Marit Fox på ffox@kabelmail.dkVi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i HillerødReferat fra generalforsamling 2023
Udgivet den 19-03-2023

Hermed vedlagt referat fra årets generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse, Hillerød lokalforening

Referat og beretning 2022 er lagt op på frivillig.dk

Ref.KB-gen-2023.docx