Helsingør lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Helsingør.

Foreningens formål er at forebygge kræftsygdomme, øge helbredelsesmulighederne og begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræft. Landsforeningen talte pr. 31. december 2023 ialt 386.721 medlemmer, heraf 4.388 medlemmer pr. 18.2.24 i Helsingør kommune .

På lokalt plan arbejder vi med oplysning, forebyggelse, patientstøtte og indsamlinger til kræftforskning. Vi arbejder tæt sammen med andre lokale patientforeninger og Helsingør kommune bl.a. for at påvirke politiske beslutninger til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

I 2024 fokuserer vi ud over KB-caféen for borgere efter et kræftrehabiliteringsforløb og Senfølger-Caféen for dem, der oplever senfølger efter deres kræftsygdom og/eller kræftbehandlingsforløb på

  • Børn som pårørende og børn i sorg
  • Rehabilitering
  • Senfølger efter kræftbehandling
  • Røg- og nikotinfri Fremtid


Politisk endvidere med forebyggelse i forhold til børn og unges brug af tobaks- og nikotinprodukter, alkohol og brug af solarier.

I samarbejde med Helsingør kommune sekretariat for Sundhed & Omsorg og SSP Helsingør afholdt vi under overskriften Ved de nok om puff bars, vaping og snus? d. 30. januar et arrangement i Sundhedshuset for forældre til børn og unge om de nye nikotinprodukter. Vi fortsætter dette samarbejde med henblik på at opfylde kommunens sundhedspolitiske målsætning om at ingen børn og unge ryger i 2030. Vi tænker det bredt som dækkende alle tobaks- og nikotinprodukter.

Desuden arbejder vi på at lave en temaaften om prostatakræft og senfølger efter sygdom og behandling. d. 23. april. Hvis du vil være med i arbejdsgruppen - så skriv til fri-gust@cancer.dk

Generalforsamling torsdag d. 14. marts kl. 19 i Frivilligcenter Helsingør, Kronborgvej 1C, 2. sal, Helsingør.

Vi afholder generalforsamling med beretning og valg mm. (se opslag) og aftenen indledes med et oplæg af afdelingsleder Kasper Pihl Jørgensen, SSP Helsingør.

Derudover deltager vi naturligvis i landsindsamlingen d. 7. april. Du kan tilmelde dig her

Har du lyst til at være med i arbejdet er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand

Gunnar Stein

40463456

fri-gust@cancer.dk

Næstformand

Jan Algreen-Ussing

27450979

algreen-ussing@privat.dk

Følg nyheder på https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/hovedstaden/helsingoer-lokalforening/nyheder/