Hvem er vi?

Bestyrelsen er:


Formand: Henrik Holck Skov - tlf. 4814 4820 mail: henrik@holck-skov.dk

Kasserer: Gert Hansen

Bestyrelsesmedlem: Finn Hyllested