Nyt fra lokalforeningen

Foredrag om senfølger efter Kræft

Sønderborg lokalforening og kræftrådgivningen i Aabenraa inviterer til foredrag om senfølger efter kræft torsdag d. 14. september kl. 18.30-20.00.

Senfølger er den fælles betegnelse for en lang række fysiske og psykiske helbredsproblemer, man kan opleve efter et kræftforløb. Knap 60 % af alle kræftramte oplever en eller flere senfølger.

Til foredraget vil en sygeplejerske fra Senfølgeklinikken i Sønderborg gøre dig klogere på, hvad senfølger er, og hvordan de nogle gange kan afhjælpes.

Foredraget er for alle, som ønsker mere viden om senfølger; patienter, pårørende, sundhedsfaglige, politikere – og dig og mig som borger.

Foredraget er gratis.

Tilmeld er dog nødvendig af hensyn til forplejning. TIlmeding skal ske til Kræftrådgivningen i Aabenraa på mail: aabenraa@cancer.dk eller teleforn: 70 20 26 72.


 

Indbydelse til generalforsamling d. 5.marts kl. 19 i Frivillighedens Hus
Udgivet den 21-02-2024

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Sønderborg kommune og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så kom til generalforsamling d. 5.marts kl. 19 i Frivillighedens Hus i Sønderborg.

Til generalforsamlingen kan du høre, hvad der sker på kræftområdet i Sønderborg kommune, og hvad lokalforeningen har arbejdet med i det forgangne år og hvilke initiativer, der er planlagt for år 2024.

 

Vi får besøg af ældrerådets formand Kirsten Bielefeld der vil fortælle om hvordan Ældrerådet arbejder i Sønderborg kommune og hvordan kan vi som lokalforening bidrage til på det sundhedspolitiske område.

 

Kræftbehandlingen er i fremgang i Danmark. Statistikkerne viser, at det fortsat går den rigtige vej på mange områder flere overlever kræft og flere lever længere med kræft.

 

I Sønderborg kommune er der over 6000 medlemmer af Kræftens Bekæmpelse. Hver år er der ca. 600 personer i kommunen der får en kræftdiagnose og omkring 5000 borgerne lever med kræft.

 

Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Du har også mulighed for at komme med forslag til dagsorden.

 

Alle er velkommen. Lokalforeningen byder på kaffe og sandwich.

 

Dagsorden for generalforsamling

1.    Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes

4.  Lokalforeningens aktivitetsplan den kommende periode

5.   Valg til bestyrelsen herunder suppleanter

6.   Valg af revisor og suppleanter

7.   Indkomne forslag

8.  Evt.


Tidspunkt

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 5. marts kl. 19 i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg

 

Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail 8 dage inden generalforsamlingen samt oplyse om dit kandidatur, hvis du overvejer at stille op.


Ellser er der ikke tilmelding bare kom og lyt med og mød bestyrelsen i din lokalforening. Det bliver en hyggelig aften.

 

Yderligere oplysninger hos:

Formand Carsten Stoltenberg

Mobil: 40975780

Mail: c.stoltenberg@bbsyd.dk

Vi glæder os til at se dig.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i Sønderborg Lokalforening 


Vil du gøre en forskel på kræftområdet i Sønderborg kommune
Udgivet den 12-02-2024

Kræftens Bekæmpelse i Sønderborg kommune er med til at beskytte børn mod solens stråler, hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid, få flest muligt til lægen med symptomer på kræft, sætte fokus på at berørte af kræft får den bedst mulige hjælp, og samle ind, så vi kan støtte forskning i verdensklasse.


I Sønderborg kommune er der 6100 medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, hver år er der 240 borgere i kommunen der får en kræftdiagnose og knap 5100 borgerne lever med kræft.


Som frivillig bliver du en del at et velfungerende team som er engagerede og har det sjovt sammen og du får et frivilligjob med mening.


Hvis er interesseret i lokalforeningens arbejde, afholdes der generalforsamling den 5. marts kl. 19 i Frivillighedens Hus i Sønderborg. Der er på nuværende tidspunkt en ledig plads i bestyrelsen, men helt generelt håber lokalforeningen blot på at se rigtig mange til en hyggelig aften. Program følger.

Hvis du vil høre mere om at være frivillig så ring eller skriv til formand Carsten Stoltenberg

Mail: c.stoltenberg@bbsyd.dk