Haderslev lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Haderslev kommune.

Lokalforeningen omfatter de medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der er bosat i Haderslev Kommune. 

Lokalforeningens opgave er:

  • at medvirke ved gennemførelse af kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål

bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål

  • at informere om kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen
  • at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings-, oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer
  • at arbejde for tilgangen af medlemmer
  • at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse


For at opfylde formålet afholder lokalforeningen og lokaludvalg forskellige aktiviteter rundt omkring i kommunen. Du kan se mere om dette på denne hjemmeside, under menuen faste aktiviteter.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Haderslev Kommune, er du velkommen til at kontakte:

Formand Lone Terp Petersen

Mobil: 21 69 15 91

Mail: loneterpp@gmail.com


Indbydelse til generalforsamling og spændende foredrag af læge og kræftforsker Maren Weischer
Udgivet den 01-03-2024

Kræftens Bekæmpelse i Haderslev kommune byder vi på et spændende foredrag af læge og kræftforsker Maren Weischer og forfatter til den populærvidenskabelige bog ”Hvorfor lige mig?”.

Hvad er kræft? Hvorfor får én ud af tre på et tidspunkt kræft? Hvordan kommer vi væk fra idéen om, at patienter selv er skyld i sygdommen? Rygning, solskoldning, alkohol, og asbest og så videre spiller en rolle – de flytter lodder mellem vægtskålene, men i sidste ende er det held og uheld, der bestemmer, hvem der får kræft.

Selvom der er flere nu end tidligere, der får kræft, så er det ikke en moderne sygdom. Hvad er forklaringen på, at dinosaurerne også fik kræft? Hvordan kan ny viden være med til at gøre os klogere på kræft?

Under foredraget serveres boller med pålæg, kaffe, øl og vand.        


Det foregår mandag den 18. marts kl. 19 i Det grønne forsamlingshus, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev

                         

Forud for foredraget kl. 18 til ca. 18.30 afholdes holder generalforsamling.

Her kan du høre om hvad Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du mulighed for at stille op eller stemme en kandidat ind i bestyrelsen.


Foredraget er gratis og du er velkommen til at springe generalforsamlingen over og kun deltage i foredraget kl. 19.


Tilmelding til foredraget senest den 14. marts til bestyrelsesmedlem Dorthe Rohde på mail: dortherohde65@gmail.com eller på telefon 20163375


Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer!

Bestyrelsen i Haderslev Lokalforening

Indbydelse til Generalforsamling Haderslev.pdf

Kan vi gøre det igen?
Udgivet den 12-02-2024

 Den 7. april 2024 løber Kræftens Bekæmpelses store landsindsamling af stablen landet over. Haderslev kommune plejer at være godt repræsenteret med indsamlinger i alle områder i kommunen. Desværre kan vi risikere, at det ikke bliver tilfældet for landsindsamlingen i 2024. Der mangler nemlig områdeledere til at facilitere indsamlingen i både Haderslev by, Vojens og Gram.

 

”Indsamlerne gjorde det rigtig godt i 2023, så det er ærgerligt, hvis der er områder i kommunen der ikke skal være med i år” Siger lokalforeningsformand Lone Terp Petersen.

 

Lokalforeningen appellerer derfor stærkt til lokalsamfundet i håb om, at nogen vil påtage sig rollen som områdeleder til landsindsamlingen i områderne.

 

Anne Marie Skjerk som er områdeleder i Haderslev håber, at rigtig mange vil bakke op om indsamlingen og melde sig som områdeleder eller indsamler ”det plejer at være en rigtig dejlig dag, hvor vi bliver taget godt imod, når vi ringer på hos beboerne”.

 

Som frivillig områdeleder er man med til at samle et team af frivillige hjælpere, bestille materialer, hverve indsamlere, fordele ruter, gøre indsamlingsstedet klar og sikre en tryg håndtering af de indsamlede midler. Medarbejderne i Kræftens Bekæmpelse vil selvfølgelig stå klar støtte, råd og vejledning.

 

Lokalforeningen håber, at nogen melder sig til opgaven og at et samlet Haderslev Kommune den 7. april 2024 igen er klar til at gå på gaden til fordel for kræftramte borgere og deres pårørende.

 

Vi holder Informationsmøde 21.2 kl. 19 i Sundhedscentret, Clausensvej 25, 6100 Haderslev. Her kan du høre mere om at blive frivillig.


Hvis du ønsker at deltage i informationsmødet eller er interesseret kan du kontakte områdeleder i Haderslev Anne-Marie Skjerk på mobil 51162339 eller mail amskjerk@gmail.com

Hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesarbejdet kan du kontakte formand Lone Terp Petersen på mail: loneterpp@gmail.com eller på telefon 21691581.

Lyserød Lørdag i Haderslev
Udgivet den 20-09-2023

Kom med når lokalforeningen i forbindelse med Lyserød Lørdag inviterer på gåtur d. 7. oktober.

Se vedhæftede plakat for mere information.

lyserød lørdag plakat.pdf

Foredrag med Esben Dalgaard
Udgivet den 23-02-2023

“Hej kræft - velkommen”


Skuespiller Esben Dalgaard fortæller åbent om sit forløb med modermærkekræft.


Et ærligt og rørende foredrag, hvor Esben Dalgaard også fortæller om det at passe sit arbejde og ægtefælle, samtidig med at skulle gennemgå svære behandlinger for kræften.Tid og sted


Mandag d.27. marts 2023 kl. 19.00


UCSyd - festsal, Lembckesvej 3-7, indgang E,  6100 Haderslev


Dørene åbnes kl. 18.30Tilmelding og Pris:


Billetter købes på www.billetten.dk til kr. 50,-Efter foredraget afholdes der generalforsamling.


Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag sendes til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.Kræftens Bekæmpelse Haderslev lokalafdeling.Esben Dalgaard Andersen foto TV3 -Viaplay (1).JPG

Gratis foredrag og generalforsamling 24.3.
Udgivet den 22-03-2022

Kræftens Bekæmpelse afholder et spændende foredrag, torsdag den 24-3 kl 19, i kantinen i Sundhedscenteret Haderslev.Kom og hør Lizl Rand: Pårørende- om at gøre en forskel og samtidig passe på sig selv!Foredraget tager udgangspunkt i Lizl Rands bog: “tæt på krise og sygdom - kunsten at gøre en forskel” Uanset om man er født med sygdom og handicap eller pludselig har fået konstateret en kronisk eller livstruende sygdom eller har været udsat for en ulykke, så kræver det noget af de pårørende. Oftest er der stor fokus på den syge eller den handicappede, fordi vedkommende er er i behandling, hurtigere bliver træt eller skal hjælpes i de store eller små opgaver. Den pårørende får derfor pålagt flere opgaver. Og mens der spørges til patienten eller den handicappedes tilstand glemmer man ofte den pårørende. Det kan være udfordrende at være pårørende. Hvilken rolle har man i den nye situation.? Og hvordan fastholder man at være mor, far, børn, kæreste eller ven samtidig med, at man måske føler man må påtage sig nogle plejeopgaver? Både den raske og den ramte kan opleve sorg, tab, stress, depression og skyldfølelse.!


Lizl Rand, er privatpraktiserende psykoterapeut med speciale i angst, depression, pårørendeproblematikker og andre livskriser.Foredraget er gratis. Der serveres kaffe og kage.På Kræftens Bekæmpelses vegne


Asta Freund