Faaborg-Midtfyn lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Faaborg-Midtfyn

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Vi løfter en lang række opgaver indenfor indsamling, oplysning, forebyggelse, patientstøtte og lokalt kræftpolitisk arbejde. Det overordnede mål er at kræftpatienter får bedre vilkår og de rigtige tilbud samt at færre borgere får kræft.

Vi har tilbud om træning til kræftramte. Det foregår hver uge i Midtfyns Fritidscenter og Forum-Faaborg.

Vi tilbyder også hudpleje til kræftramte.

Vi har grupper for kræftramte mænd.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Faaborg-Midtfyn kommune, er du velkommen til at kontakte:

Formand

Maj-Britt Kildegaard

Mobil: maj2601@live.dk

Mobilnr.: 2692 8639


Foredrag om kost samt generalforsamling
Udgivet den 04-03-2024

Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Faaborg-Midtfyn inviterer alle interesserede til foredrag samt efterfølgende generalforsamling.   


– Spiller kosten en rolle for vores risiko for at udvikle kræft? Kan det overhovedet betale sig at have fokus på kostvaner?

Anja Olsen vil give et overblik over, hvad der er forskningsmæssig baggrund for at sige, samt give et indblik i nogle af de mange myter, som findes inden for området

Med foredraget sætter hun således fokus på, om kosten kan have betydning for udviklingen af kræft, og om det betyder noget at være opmærksom på sine kostvaner.


Foredrag med: Anja Olsen, Professor i Livsstil og kræft

Dato: Tirsdag den 12. marts

Tidspunkt: Kl. 17.00-20.00

Der serveres sandwich undervejs i arrangementet

Adresse: Rise Sparekasse forum, sundvænget 4-6

Tilmelding: Senest den 6. marts til enten

Lis Christensen: Mail: lis.skov.christiansen@gmail.com eller tlf: 21645059.

Annie Henriksen: Mail: anniehenriksen@stofanet.dk eller tlf: 41281620.


Gør en forskel i lokalforeningen i Faaborg-Midtfyn
Udgivet den 27-01-2023

Den 6. marts står generalforsamlingen for døren. Hvis du vil gøre en forskel for kræftpatienter lokalt eller ønsker at høre med om lokalforeningensarbejde så mød op:


Mandag den 6. marts kl. 17.00-20.00 i Midtfyns Idrætscenter Søvej 34, 5750 Ringe.


Etiker Jacob Birkler afholder foredrag i forbindelse med generalforsamlingen.


Læs mere om den frivillige indsats i det vedhæftede dokument i opslaget her.


Frivilligt arbejde i Faaborg-Midtfyns Kommune.pdf

Foredrag livet med prostatakræft
Udgivet den 10-03-2022

Kræftens Bekæmpelse Faaborg-Midtfyn inviterer alle interesserede til foredragsaften med titlen ”Livet med prostatakræft”.

Professor og klinisk forskningssygeplejerske, Karin Brochstedt Dieperink, fra Afdeling R, Odense Universitetshospital, vil gøre os klogere på livet med prostatakræft.

Tidspunkt

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 17.00 – 19.30

Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, Ringe.

I pausen serveres der sandwich, vand og kaffe/the.

 

Tilmelding

Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding senest 18. marts 2022 til formand Ulla Witt mail: uw5750@gmail.com. Oplys telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.


Vi glæder os til at se dig.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Faaborg-Midtfyn

Invitation til generalforsamling
Udgivet den 17-02-2022

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Faaborg-Midtfyn og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende her lokalt? Så kom til generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Faaborg-Midtfyn.

I Faaborg-Midtfyns kommune er der 4500 medlemmer af Kræftens Bekæmpelse. Hver år er der over 400 borgere i kommunen der får en kræftdiagnose og omkring 3500 borgerne lever med kræft.

Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. I

I Kræftens Bekæmpelse Faaborg-Midtfyns kommune er vi med til at beskytte børn mod solens stråler, hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid, få flest muligt til lægen med symptomer på kræft, sætte fokus på, at berørte af kræft får den bedst mulige hjælp og samle ind, så vi kan støtte forskning i verdensklasse.

 

Gratis professionel rådgivning

Du har desuden mulighed for gratis professionel rådgivning til kræftpatienter og pårørende.

Du kan ringe til Faaborg-Midtfyn Kommune på telefon 70 20 26 85 og booke tid til rådgivningssamtale. Læs mere på www.cancer.dk/faaborg

 

Foredrag om at være pårørende til en kræftpatient.

Bo Andreassen Rix fra Kræftens Bekæmpelse holder et foredrag om at være pårørende til en kræftpatient. Efter foredraget afholdes generalforsamlingen. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du tilmed mulighed for at stille op eller stemme en kandidat ind i bestyrelsen. Alle er velkomne.

 

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling

1.     Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning v/formand Ulla Witt

3.    Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes v/kasserer Lis Skov Christiansen

4.    Lokalforeningens aktivitetsplan den kommende periode

5.    Valg til bestyrelsen

6.    Valg af revisor

7.    Indkomne forslag

8.    Evt.


Til generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen og stille op til de forskellige tillidsposter i lokalforeningen. Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail 8 dage inden generalforsamlingen samt oplyse om dit kandidatur, hvis du overvejer at stille op.

 

Tidspunkt

2. marts 2022 kl. 17 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg

Undervejs serveres en sandwich med vand samt kaffe og kage, så du må gerne tilmelde dig, så der er nok til alle.


Tilmelding og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest d. 22. februar til:

Formand Ulla Witt

Mail: uw5750@gmail.com 

Mobil: 20 12 71 76

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Faaborg-Midtfyn


Kun for mænd
Udgivet den 06-10-2021

Er du mand og har du lyst til at tilbringe nogle timer i den syd - og midtfynske natur her i efteråret?

 Så har du mulighed for dette i et fællesskab med andre, hvor du oplever, hvad naturen kan gøre for dig i forhold til helbred og humør.


Tilbuddet henvender sig til alle mænd uanset diagnose og strækker sig over fem tirsdage fra kl. 10.00-12.00 med start 26. oktober 2021 på forskellige naturlokaliteter.


Pris 300 kr.

Instruktør Asger Jacobsen.


Tilmelding med navn, adresse og tlf.nr. på mail:  anni.noerregaard@gmail.com.


Ved yderligere spørgsmål til forløbet kontakt Asger Jacobsen tlf.: 28 76 17 51


Beretning for 2020
Udgivet den 11-03-2021

Iflg. statistik for Faaborg-Midtfyn bliver ca. 400 borgere i vores kommune hvert år ramt af kræft og ca. 3000 personer lever med kræft.

Hver 3. af os rammes af denne forfærdelige sygdom, og de 2 som ikke rammes, bliver pårørende.

Ingen undgår at komme i berøring med sygdommen og der er al mulig grund til, at stå sammen i kampen mod kræft.

I Faaborg-Midtfyn står vi sammen.

Vi har gjort vores bedste i 2020, men aktivitetsniveauet bærer meget præg af den corona pandemi, som lukkede landet ned den 11. marts 2020.

Du kan læse formandens beretningen i den vedhæftede fil.


Beretning 2020.pdf

Indkaldelse til generalforsamling
Udgivet den 12-02-2021

Du er hermed inviteret til vores generalforsamling den 2. marts kl. 19.30 til 20.30, som i år afholdes online. Du kan derfor denne gang være med hjemme fra din egen stue.

Hvad kan du få ud af det?

Måske du har lyst til at være med i bestyrelsen for at gøre en forskel som frivillig i Kræftens Bekæmpelse Faaborg-Midtfyn. Du kan også deltage for at høre om, hvad vi laver. Eller måske du eller en der står dig nær har været berørt af kræft og har et forslag til, hvad Kræftens Bekæmpelse skal lave til kræftramte eller pårørende i Faaborg-Midtfyns kommune.

Alle er velkomne. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du tilmed mulighed for at stille op eller stemme en kandidat ind i bestyrelsen. Dagsorden er efter vedtægter.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding, kandidatur og indkomne forslag skal ske senest 8 dage før via formand Ulla Witt mail: uw5750@gmail.com

Når du er tilmeldt, vil du modtage en bekræftelsesmail med information om, hvordan du kommer på mødet samt en dagsorden.

AFLYST - FOREDRAG OM SENFØLGER VED KRÆFT D. 11.3
Udgivet den 09-03-2020

FOREDRAGET OM SENFØLGER TIRSDAG d. 10.3 ER AFLYST


Myndighederne udstikker ikke præcise vejledninger til arrangementer med under 1000 deltagere. I Kræftens Bekæmpelse ønsker vi at bidrage til at begrænse smitte med Coronavirus, og vores retningslinjer er derfor skærpet:


·        Alle arrangementer, foredrag mm, som er planlagt til afholdelse i marts, udskydes, hvis det overhovedet er muligt. Dette gælder arrangementer, hvor Kræftens Bekæmpelse selv er vært. Det gælder også arrangementer i Kræftens Bekæmpelses lokaler, hvor andre er værter.

·        Arrangementerne kan omfatte fx generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, foredrag, styregruppemøder, netværksmøder, fællesmøder med mere.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


FOREDRAG OM SENFØLGER VED KRÆFT
Udgivet den 18-02-2020

I forlængelse af en kræftsygdom og kræftbehandling oplever mange mennesker senfølger.

Ved senfølger forstår vi sædvanligvis gener, der fortsætter efter en afsluttet

kræftbehandling og som i en del tilfælde kan blive meget langvarige og plagsomme.

Senfølgerne afhænger blandt andet af, hvilke kræftbehandling man har fået, og hvor i kroppen sygdommen har været.

Blandt de almindeligste senfølger kan nævnes træthed, smerter og depression/angst .

Ved oplægget bliver der sat fokus på en række senfølger og hvilke muligheder, der kan være for at lindre disse.

Læge og rådgiver Mogens Munch Nielsen fra Kræftlinjen i Kræftens Bekæmpelse vil være oplægsholder. Han har i en årrække rådgivet kræftpatienter og pårørende om spørgsmål vedrørende kræftrehabilitering – herunder senfølger efter kræftbehandling.


Dato: Tirsdag 10. marts 2020, Kl. 17.00 til 20.00 på Ringe bibliotek, Centrumpladsen 13

5750 Ringe


Foredraget er et samarbejde med Faaborg-Midtfyns kommune og Kræftens Bekæmpelse.


Forplejning: Pause med sandwich, vand og kaffe

Tilmelding: Arrangementet er gratis men kræver tilmelding af hensyn til forplejning

Henvendelse til Inge Nielsen på 7253 6311 eller på inni@fmk.dk senest tirsdag 3. marts 2020.

Mindfulness- træning
Udgivet den 03-02-2020

Har du erfaring med mindfulness fra et 8-ugers forløb og ønsker du at vedligeholde den sammen med andre, så er der mulighed for det fra onsdag den 4. marts 2020 fra kl. 16.00-17.30 på Guldhøj.


Pris for 8 gange 300 kr.


Instruktør af forløbet er fysioterapeut og uddannet mindfulnesstræner Lisa Jørgensen.


Tilbuddet gælder for såvel kræftramte, som personer med kroniske smerter, andre kroniske sygdomme, stress, angst eller depression samt pårørende.


Tilmelding til Anni Nørregaard på mail anni.noerregaard@rsyd.dk eller tlf: 26 82 42 45


mindfulness.PNG

Invitation til generalforsamling og foredrag om alternativ behandling og hvad cannabis til medicinsk brug er og hvordan det virker?
Udgivet den 30-01-2020

Tirsdag den 25. februar kl. 19 åbner Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyns kommune dørene for medlemmer og interesserede til den årlige generalforsamling.


Temaet for aften er Alternativ behandling og hvad cannabis til medicinsk brug er, og hvordan det virker? Hvordan arbejder Kræftens Bekæmpelse med alternativ behandling? Og hvilke overvejelser bør du gøre dig, inden du går i gang? Foredraget bliver afholdt af Bo Andreassen Rix der er chef for Analyse & Udvikling i Kræftens Bekæmpelse.


Sidste nyt på kræftområdet i kommunen

Efter foredraget, er der generalforsamling i Kræftens Bekæmpelses lokalforening. Her kan du bruge din stemme til at gøre kræftområdet stærkere i kommunen og få indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende her lokalt, fortæller Ulla Witt, der glæder sig til at se mange spørgelystne borgere.

Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år.

I Faaborg-Midtfyns kommune er der omkring 4500 medlemmer og cirka 3000 borgere lever med kræft i kommunen.

Foredraget starter kl. 19 og afholdes på Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, Ringe.

Alle er velkomne. Dagsorden til generalforsamlingen iflg. vedtægter.

Tilmelding til foredraget senest den 20. februar til formand Ulla Witt på mail: uw5750@gmail.com eller mobil: 20 12 71 76

Hvordan lever du et godt liv med kronisk sygdom?
Udgivet den 28-11-2019

Borgere og pårørende med kronisk sygdom tæt inde på livet inviteres til temaaften d. 28. januar 2020 kl. 17.30-21.00 på Midtfyns Husflid, Rynkebyvej 28, 5750 Ringe, Fyn, Denmark


· Kom og bliv inspireret til, hvordan man kan leve med kronisk sygdom

· Få en snak omkring de mange frivillige og kommunale tilbud

· Hør Charlotte Bøvings personlige fortælling og gode råd til at leve med kronisk sygdom


Program:

Kl. 17.30: Inspiration til aktiviteter ved både frivillige og kommunale tilbud; Vi er vært ved en sandwich og vand mens du går rundt og møder DE FANTASTISKE TILBUD VI HAR I KOMMUNEN


Kl. 18.30: Velkomst v. Herdis Hanghøi, Sundheds- og Omsorgsudvalgsformand. I løbet af aftenen serveres der kaffe


Kl. 19.00 til 21.00: Foredrag om Mestring i livet ved Charlotte Bøving, Praktiserende – og TV-læge.

Trods et liv i sundhed fik Charlotte Bøving paradoksalt nok selv konstateret en livstruende sygdom i 2016. En livssituation der har bragt eftertanke, refleksion, tilgivelse og taknemmelighed med sig... Charlotte Bøvings budskab er at der findes et alternativ til bare at lægge sig ned, når livet er hårdest!

Som en slags respons på sin diagnose, udgav Charlotte Bøving i 2018 bogen "JEG LEVER med en udløbsdato"


Billet koster 50 kr. Køb billetter på:

http://midtfyns.husflid.dk/kurser/?course=2020-28%2F01&fbclid=IwAR1tbFvXy8OaWXZvPQ0l2bAaE_N_H-opsDGIh-3PpwfpoEbOJCWwLg4XxjU

Vedligehold din mindfulness-træning
Udgivet den 26-01-2018

Har du erfaring med mindfulness og ønsker du at vedligeholde den sammen med andre, så er der mulighed for det hver onsdag fra kl. 16.00 til 17.30 i Midtfyns Fritidscenter.

1. gang 14. februar 2018. Pris for 12 gange 300 kr.

Tilbuddet gælder for såvel kræftramte, som personer med kroniske smerter, andre kroniske sygdomme, stress, angst eller depression samt pårørende.

Tilmelding til Anni Nørregaard på mail anni.noerregaard@rsyd.dk eller tlf: 26 82 42 45

annonce-mindfulness-01-18.jpg

PROPA, Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn og STOP Inkontinens Klinikken tilbyder mænd før og efter prostataoperationer holdtræning
Udgivet den 16-11-2017

PROPA, Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn og STOP Inkontinens Klinikken har indledt et samarbejde om at tilbyde mænd før og efter prostataoperationer holdtræning. Læs mere om GAS- & VANDMESTER - TRÆNING KUN FOR MÆND på www.stopinkontinens.dk. Der er fokus på, at få bedre styr på vandladning og potens og på at få ideer til, hvad man selv kan gøre. Den individuelle behandling foregår i Ringe, Svendborg eller i Odense. Holdtræning starter tirsdag d. 9. januar 2018 på Ringe Fysioterapi Klinik (midt på Fyn, let at komme til, gode træningsfaciliteter, gode parkeringsforhold). STOP Inkontinens Klinikken - vejen til større frihed og livskvalitet Laila Ravnkilde Marlet Fysioterapeut med speciale i fertilitet, gynækologi, obstetrik, urologi og andrologi Master i rehabilitering, uddannet projektleder Mobilnummer: +45 26 53 81 12 Hjemmeside: www.stopinkontinens.dk E-mail: info@stopinkontinens.dk

"Gas- og vandmester træning for mænd" - STOP Inkontinens
Udgivet den 28-09-2017

Kære MÆND

Få et NYT LIV med FRIHED og LIVSKVALITET!

"Gas- og vandmester træning for mænd", ledet af fysioterapeut Laila Ravnkilde Marlet, som har speciale i at hjælpe mænd og kvinder med underlivsgener.

Kræftens Bekæmpelse ved Ulla Witt har taget initiativ til at STOP Inkontinens. Klinikken opretter et nyt træningsforløb fra tirsdag d. 3. oktober 2017, kl. 18-19. Træningen foregår på Ringe Fysioterapi Klinik i Ringe (midt på Fyn, nemt at komme til og gode parkeringsforhold).

Læs om tilbuddet her: http://www.stopinkontinens.dk/wp-content/uploads/2016/10/090117-Pjece-om-Gas-Vandmester-tr%C3%A6ningsforl%C3%B8b-7.pdf

Træningen forløber over 6 gange, hvor øvelserne vi blive gentaget mange gange og gjort sværere fra gang til gang. Ved hver træningsseance vil der være et kort teoretisk oplæg om emner vedrørende anatomi, drikke- og vandladningsvaner, nattetisseri og potens.

Læs mere på www.stopinkontinens.dk

Tilmelding:
Telefon / sms: 26 53 81 12
Mail: info@stopinkontinens.dk
Oplys dit navn, adresse, mail og telefonnummer.

Pris: 995,– kr. (betales forud). Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan få støtte herfra.