Faste aktiviteter

Bestyrelsen har følgende opgaver:

  • Varetager den sundhedspolitiske kontakt til Lolland kommune i forhold til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering.
  • Ansvar for at koordinere de aktiviteter som de 5 lokaludvalg står for i de enkelte lokalområder. 
  • Ansvar for et godt samarbejde med de andre patientforeninger i lokalområdet.
  • Varetager det mere formelle samarbejde med FrivilligCenter Lolland.

Lokalforeningsformand

Jane Bøgelund Andersen

Mail: Jane.b.andersen@gmail.com

Telefon: 20 20 29 97