Kalender

Sorggruppe for børn

For flere oplysninger og deltagelse kan du henvende dig til Familiehuset Kløvergården på tlf. 72334970. Inden man optages i gruppen kommer barnet/den unge og deres forældre til samtale med gruppelederne.

Mail: kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk


Kræftrehabilitering

for tidligere eller nuværende kræftramte. Du kan få støtte af Fysioterapi, Diætist, Sygeplejerske eller Psykolog. Ring til Sundhedscentret på tlf. 72 33 56 00 / sundhedscenter@hjoerring.dk - så bliver du kontaktet.


Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger

Netværksgruppen er for personer, der oplever senfølger efter kræft.

Tid: Den første tirsdag i hver måned.

I 2024 mødes vi 9 januar, 6 februar, 5 marts, 2 april, 7 m aj, 4 juni, 6 august, 3 september, 1 oktober, 5 november og 3 december.

Sted: Sundhedscentret, Bistrupvej 3, 9800 Hjørring

Du kan læse mere i vores folder eller kontakte gruppens to tovholdere:

Anette Dam Hansen tlf. 23624460, anettedamhansen@hotmail.com

Inge Holst Frederiksen tl. 23924249, inge.hf@hotmail.com


Kreative aftener for kræftoverlevere

v/ Mette Albæk

Arrangementerne er et samarbejde mellem Netværksgruppen for kræftoverlevere med senfølger, Kræftens Bekæmpelse og Mette Albæk Design.

Senfølgergruppen i Hjørring har arrangeret følgende mødedage hos Mette Albæk Design:

23 januar, 27 februar, 19 marts, 23 april, 21 maj, 25 juni, 20 august, 24 september, 22 oktober, 26 november

Sted: Mette Albæk Design. Tårsvej 40, 9870 Sindal

Tid: Tirsdage kl. 19 - 21.30 

Du kan læse nærmere om tilbuddet i folderen.
Kamillus Hjørring

Kamillus Hjørring er en frivillig besøgstjeneste for mennesker med livstruende sygdomme og for døende i Hjørring Kommune.

Den frivillige kommer på familiens betingelser og fokuserer på den syges og familiens behov og ønsker. Tankegangen bag vores indsats er at give den syge og de pårørende den bedst mulige omsorg og støtte. Man påtager sig selvfølgelig ikke plejeopgaver. Kerneydelserne er: Adspredelse, tryghed og nærvær.

Alle frivillige har tavshedspligt.

Der tilbydes besøg dag, aften og nat både i private hjem og på ældrecentrene.

Vi samarbejder med den kommunale hjemmepleje, personalet på ældrecentrene og palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel.

Vi er to koordinatorer, der på skift har telefonen i lokken og kan kontaktes alle ugens dage både af professionelle og private personer.

Læs mere på www.kamillus.dk/afdelinger/hjorring


Dato By Arrangement