Kalender


Generalforsamling 2024 den 7. Marts kl. 19 -20.30

Afholdes på Gymnasiet HHX Ringkøbing, Vasevej 20, Ringkøbing.

Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Til generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen, og som medlem kan du stille op til de forskellige tillidsposter i lokalforeningen.

Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail senest 8 dage inden generalforsamlingen samt oplyse om dit kandidatur, hvis du overvejer at stille op.

Send in mail til KBRingk@hotmail.comMange gode hilser

Bestyrelsen i Ringkøbing


Dato By Arrangement