Faste aktiviteter

Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling inden udgangen af marts månedCafemøde

Hver tirsdag kl 14.45 - 17.00 i Genoptræningscentret, Horsedammen 36 A, 2605 Brøndby

Lokalforeningsformand