Faste aktiviteter

Kom og hør Gert Rune - fra knoglekræft til ironman.

Kære medlem

Du er inviteret til foredrag og generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse i Hørsholm.

Vi har inviteret Gert Rune til at give os et inspirerende oplæg om motivation i hverdagen. Gert Rune fik som 16-årig amputeret sit venstre ben pga. knoglekræft men har siden gennemført en ironman. Nu bruger han sin historie til at inspirere og motivere andre til at håndtere livets udfordringer. Gert Runes foredrag er både humoristisk og nærværende og har begejstret mange både kræftramte og pårørende landet over.

Efter foredraget holder vi en kort generalforsamling, hvor du kan høre lidt om hvad lokalforeningen har lavet i det seneste år og du kan byde ind med ideer til, hvad bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år.

Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år

5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter 

a. Anne-Mette Nielfeldt: er på valg og genopstiller

b. Anissa Müller: har siddet med i bestyrelsen siden maj 2023 og stiller op som kandidat

6. Valg til revisor herunder eventuelt af suppleant 

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Til generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen og stille op til de forskellige tillidsposter i lokalforeningen. Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail 8 dage inden generalforsamlingen samt oplyse om dit kandidatur, hvis du overvejer at stille op. Du kan skrive til Brita Keller på brita.klarup.keller@gmail.com

Tidspunkt

Tirsdag d. 19. marts kl. 18.30 – 21.00

På Selmersbo, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Der serveres sandwich og vand.

Gratis adgang men tilmelding nødvendig, da der er begrænsede pladser.

Tilmelding kan ske til formanden på mail: brita.klarup.keller@gmail.com eller mobil: 42 40 52 00.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Hørsholm