Nyt fra lokalforeningen

Du er inviteret til digital generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Horsens

Er du nysgerrig på, hvad der sker på kræftområdet i Horsens, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så kom til generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Horsens.

Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Grundet coronasituationen vil generalforsamlingen blive gennemført via e-mails og spørgeskema, så du trygt kan deltage hjemme fra din stue. Vi kommer desværre ikke til at se hinanden, men vi lover at guide dig igennem. Det eneste du behøver, er en computer/Ipad og din e-mail. Generalforsamlingen vil bestå af to halvlege. I første halvleg vil det være muligt at kommentere på dagsordenspunkterne. I 2. halvleg skal der stemmes om punkterne. 

Dagsorden for generalforsamlingen foregår i henhold til Kræftens Bekæmpelses vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4) Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.

5) Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.

6) Valg af revisor herunder eventuelt valg af suppleant.

7) Indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Punktet “Valg af dirigent” udgår og bestyrelsen peger på Mikkel Schwab, områdekonsulent som dirigent.

Der er i alt 3 valgbare pladser til bestyrelsen.

Helle Fredsbo, Jørgen Styrbæk og Kennet Friborg ønsker at (gen)opstille

Der er to valgbare pladser som suppleanter til bestyrelsen.

Anette Thomassen og Ann Naldal ønsker at stille op.

Bestyrelsen indstiller at ovenstående vælges.

Tilmelding, forslag samt opstilling af kandidatur til bestyrelsen indsendes senest d. 26. oktober til formand Tina Hedeager på mail: t.hedeager@stofanet.dk.

Det er muligt at kommentere på dagsordenspunkerne fra d. 27. oktober til d. 3. november.

Afstemningen foregår d. 6. november til d. 8. november. 

 

Inden generalforsamlingen starter, vil du modtage en mail med dagsorden samt en vejledning.


Mange Hilsner

Bestyrelsen Horsens lokalforeningKræftens Bekæmpelses lokalforening i Horsens har i de seneste fem år fået penge via Stafet For Livet, så de har kunnet oprette følgende aktiviteter: En gruppe for kræftramte mænd, Kunst og Kræft og Motion og Kræft.

Hvad pengene fra den stafet, der finder sted den 25. og 26. maj skal bruges til, det afhænger i høj grad af antallet af deltagere i Stafet For Livet i Horsens.


Så gå ind og på www.stafetforlivet.dk/horsens og meld dig til. Du kan både vælge at oprette et hold og samle deltagere på det, eller du melde dig på vores åbne hold. Og husk, at hvis du er fighter, så er der et helt særligt program for dig, som stafettens æresgæst.


Følg med i programmet på hjemmesiden eller på www.facebook.com/stafetforlivethorsens.


Der kommer masser af god musik samt de faste indslag lysceremoni, midnatsgudstjeneste, natbanko og silent auktion.


Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Horsens bakker op om stafetten – kom og vær med!

Mandegruppen Horsens
Udgivet den 04-04-2018

Mandegruppen Horsens mødes den første tirsdag i hver måned

Vi er en flok mænd, der mødes i Sund By Butikken den første tirsdag i måneden kl. 19.00
Alle mænd der har eller har haft kræft er velkomne.


Mandegruppen_2018.jpg